• Odwiedziło nas: 357318 osób
 • Do końca roku: 219 dni
 • Do wakacji: 27 dni

42-460 Mierzęcice
Przeczyce, ul. Tysiąclecia 6
Tel: (32) 288-70-12

Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa


UWAGA! 

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY 

 

 

DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE, ŻE DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ZOSTAJE PRZEŁOŻONY Z DNIA 1 CZERWCA NA

 

DZIEŃ 8 CZERWCA 2018R.

 

 

W DNIU 1 CZERWCA ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA LEKCYJNE ZGODNIE Z PLANEM

 


 

Regulamin wycieczki do Palmiarni w Gliwicach

 

 1. Uczestnikami wycieczki są uczniowie klasy VI i VII.
 2. Organizatorem wycieczki jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przeczycach, Sławomir Gębica – kierownik wycieczki.
 1. Wycieczka jest organizowana w ramach realizacji przedmiotów: przyroda, biologia, geografia i odbędzie się dnia 18 maja 2018r.
 2. Planowany przebieg wycieczki:
 • wyjazd ze szkoły – godzina 9.00,
 • powrót do szkoły – około godziny 13.00.  
 1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce będą sprawowali: S. Gębica, p. K. Wajdzik-Wojdas.
 2. Celem wycieczki jest zapoznanie uczniów z charakterystycznymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w poszczególnych strefach krajobrazowych świata oraz cechami przystosowującymi ww. organizmy do środowiska, w którym żyją, jak również doskonalenie umiejętności obserwacyjnych oraz formułowania wniosków.
 3. Każdy uczeń musi okazać pisemną zgodę rodziców na udział w wycieczce.
 1. Każdy uczestnik wycieczki ma prawo do:
 • poszanowania swojej godności osobistej,
 • częstszych lub dłuższych przerw w czasie przemarszu celem regeneracji swojej sprawności fizycznej,
 • należytej opieki ze strony organizatora i opiekunów wycieczki.
 • przestrzegać regulaminu obowiązującego w danym obiekcie turystycznym,
 • przestrzegać zasad poruszania się po jezdni i ścieżkach, zadbać o odpowiedni ekwipunek,
 • dokładnie wykonywać polecenia kierownika wycieczki, opiekunów i przewodnika,
 • dbać o higienę osobistą,
 • zachowywać ostrożność w każdej sytuacji i nie stwarzać swoim zachowaniem zagrożenia dla siebie i innych,
 • informować opiekunów, bądź kierownika wycieczki o niedyspozycji, złym samopoczuciu,
 • poruszać się zgodnie z wytycznymi przewodnika.
 • oddalać się od grupy bez wiedzy opiekuna,
 • palić papierosów, spożywać napojów alkoholowych i innych używek.
 • Upomnienie ustne
 • Pisemne powiadomienie rodziców o wykroczeniu.
 • Konsekwencje wynikające ze szkolnego regulaminu oceniania z zachowania.
 • Pochwałę ustną.
 • List gratulacyjny dla rodziców.
 • Dodatkowe punkty do końcowej oceny z zachowania.
 1. Uczeń musi:
 1. Uczniowi nie wolno :
 1. W przypadku nie przestrzegania zasad niniejszego regulaminu opiekun może zastosować:
 1. Przewiduje się następujące nagrody: za aktywność, zachowanie na wycieczce i przestrzeganie regulaminu :
 1. Postoje odbywają się na parkingach, podajemy określony czas postoju, liczymy stan osób.
 2. Wszystkich uczestników wycieczki obowiązuje znajomość powyższego regulaminu i podporządkowanie się jego ustaleniom.Lista dzieci przyjętych   do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach na rok szkolny 2018/2019

 

Zgodnie z § 6 ust.1 pkt 1 i 2   „Regulaminu rekrutacji dzieci do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”

 

Osoby przyjęte:

 1. Biderman Grossy Gabriel
 2. Błaszczak Kamil
 3. Ciepliński Mateusz
 4. Dimitrova Desislava
 5. Dyrka Szymon
 6. Folek Michał
 7. Gawrońska Nicola
 8. Kędzior Adam
 9. Kipigroch Kacper
 10. Knapik Wojciech
 11. Kyrcz Michał
 12. Łaskawiec Mikołaj
 13. Misztal Krystian
 14. Węgrzyn Paulina
 15. Wojańczyk Bartosz

 

 Szkoła Podstawowa dysponuje 10 wolnymi miejscami do klasy pierwszej. W postępowaniu uzupełniającym wnioski należy składać do 15 czerwca 2018r.

  

 

Lista dzieci przyjętych  do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach na rok szkolny 2018/2019

 

Zgodnie z § 7 ust.1 pkt 1 , 2 i 4 „Regulaminu rekrutacji dzieci do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”

 

 

Osoby przyjęte:

 1. Bysko Łucja
 2. Czapla Oliwia
 3. Czerwińska Nel
 4. Dimitrova Vanessa
 5. Dimitrov David
 6. Dziuba Brayan
 7. Dziuba Jowita
 8. Juszczyk Filip
 9. Kwoka Zofia
 10. Sroka Wiktoria
 11. Szota Natalia
 12. Walotek Alan

 

 

Szkoła Podstawowa dysponuje 13 wolnymi miejscami do oddziału przedszkolnego.  W postępowaniu uzupełniającym wnioski należy składać do 15 czerwca 2018r.

 

 


 

 

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. M. KONOPNICKIEJ

W PRZECZYCACH

 • Dzień Rodzinny

Dyrektor, rada pedagogiczna i pracownicy Szkoły Podstwowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach serdecznie zapraszają na Dzień Rodzinny, który odbędzie się w tut. placówce 08.06.2018r. o godzinie 10.45.

Dzień Rodzinny

Tegoroczny porządek rekolekcji wielkopostnych przedstawia się następująco:

Rekolekcje wielkopostne - 2018 r.
czytaj więcej

Zapraszamy wszystkich do udzialu w XVI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym zatytułowanym "Inne Spojrzenie". 

czytaj więcej

Składam serdeczne podziękowania za ogromne zaangażowanie i zainteresowanie akcją „Szlachetna Paczka”. Słowa podziękowania kieruję również do koordynatora akcji Pani Sylwi Hatlapa, która zadbała o finalne skompletowanie zawartości “naszej wyjątkowej paczki” dla rodziny będącej w trudnej sytuacji życiowej.

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Pracownicy szkoły!
czytaj więcej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach przedstawia harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola i oddziału przedszkolnego, ustalone Zarządzeniem  Nr 0050.418.2017 Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 8 marca 2017r.  

czytaj więcej

Pliki do pobrania

txtEnd.jpg